・*. ʚ🧸ɞ.*・゚

00:01 らーめん食す 17:45 食す

・*. ʚ🧸ɞ.*・゚

00:01 らーめん食す 17:45 食す
30:18 > 7